Reklamačný poriadok

  1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí prezrieť tovar. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom (napr. pošta) zákazníkovi.
  2. V prípade zistenia rozdielu v druhu tovaru alebo v množstve s údajmi na faktúre a dodacom liste je nutné podať o tomto stave správu predajcovi do troch pracovných dní od prevzatia.
  3. Kupujúci musí zistené chyby oznámiť predajcovi písomne na adresu predajcu. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby a musí uviesť nárok, ktorý si uplatňuje v dôsledku chyby.
  4. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru – výmena chybného tovaru za tovar bezchybný – odstúpenie od zmluvy .
  5. K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť faktúru (dodací list) a predmetný reklamovaný tovar.
  6. Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie vyplní reklamačný formulár a zašle ho na adresu predajcu.
  7. V súlade so zákonom o Podomovom predaji a zásielkovom obchode, máte právo po doručení tovaru na

vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na našu adresu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Čiastka zaplatená za tovar vám bude poukázaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom bez zbytočného odkladu, hneď ako bude tovar doručený na našu adresu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.

Adresa pre reklamácie: Online Shop, Petzvalova 7986/15A, 917 02 Trnava, info@optishot.sk, 0911 111 550